Výroba a predaj vibračných stolov a vibračných elektromotorov.

Firma Vinci Group s.r.o. je svojím zameraním orientovaná na výrobu a vývoj vibračných zariadení (predovšetkým vibračných stolov), predaj vibračných elektromotorov, zákazkovú výrobu dielcov, strojových súčiastok, konštrukcií, častí strojov, príp. celého špeciálneho stroja.