Vibračné stoly


Pre malé aj veľké betónové prvky, ako sú bloky, schody, kvetináče, dlažby, betónové ploty, atď., firma Vinci Group vyrába širokú ponuku vibračných stolov. Tieto vibračné stoly, hlavne pre použitie v betonárskom priemysle, sa dajú použiť aj v tých najťažších podmienkach. Naše vibračné stoly sa členia do dvoch hlavných skupín:


Vibračné stoly z ľahkej rady sú kompaktné a ľahko manipulovateľné, resp. presúvateľné. Najčastejšie sa používajú pri ručnej manipulácii betónových foriem.


Vibračné stoly z ťažkej rady sú robustné a určené na vysokú záťaž. Ich nízka stavba umožňuje jednoduchú manipuláciu betónových foriem pomocou vysokozdvižného vozíka.